• Luleå Science Park
  • Exjobb Luleå
  • Soft Landing Luleå
  • Creative Nodes
  • The Node Pole

Våra medlemmar

Tina Smeder

"För mig är det en livsstil att arbeta i nätverk. Därför är det självklart att vara medlem."

- Tiina Smeder, Smeder Ord & Tanke

Nyheter