Bild på Johan E. Bengtsson

Johan E. Bengtsson

Ordförande InterNIT 070-173 10 00

IT-branschen i Luleå har ca 2200 anställda och anställer varje år ca 150 personer. Normalt finns ca 30-120 jobbmöjligheter när rätt företag och sökande hittar varandra.

IT-branschrådet fokuserar på digitaliseringens möjligheter för hela näringslivet och samhället, samt att stödja etableringar av datacenter och internationella tjänsteföretag.

Luleå är en av orterna där Ericsson och Tieto satsar på forskning och utveckling. Tullverket och Försäkringskassan har förlagt en stor del av sin IT-utveckling till Luleå. De mindre IT-företagen levererar ofta tjänster och produkter internationellt, bland annat inom e-möten och till tull-verksamhet och kustbevakningen i Europa.

Luleå tekniska universitet är en stark aktör inom de europeiska forskningsprogrammen för IT, särskilt innovationscentrumen Centrum för Distansöverbryggande Teknik och ProcessIT Innovations.

Facebooks etablering i Luleå har satt Luleå på kartan för många IT-företag som nu etablerar sig i Luleå för att komma nära Facebook. Säljbolaget The Node Pole möjliggör nya etableringar av stora datacenter.

Aktuellt: 

  • Norrbottens digitala agenda syftar till genomförande av Sveriges digitala agenda - i  Norrbotten. Under 2015 kommer den första versionen av Norrbottens digitala agenda att uppdateras, och vi räknar med att bidra utgående från digitaliseringens möjligheter i samtliga branscher.

  • Branschrådets ordförande deltar i studien "Collaborative Economy", för Europaparlamentets räkning. Trenden mot "sharing economy" med extremt snabbt växande företag som Hotels.com, AirBnB och Uber är viktig att förhålla sig till.

Vi samverkar med Industriellt UItvecklingscenter NorrbottenLuleå tekniska universitet och IT Norrbotten. Vi samarbetar gärna med IT-företagen i övriga Norrbotten och i Skellefteå. Vi publicerar internationella IT-nyheter i LinkedIn-gruppen   ICT in the Barents Region.

................................................................................................................

Med reservation för eventuella förändringar i branschrådens sammansättning.

Namn Företag/organisation LinkedIn
Anders Granström Luleå kommun, IT-kontoret
Anders Hermanson BnearIT
Bengt-Erik Johansson Dataföreningen
Jessica Åhl InTime
Johan Erixon Sogeti
Johan Hedlund Neava
Johan Vikström IUC/InternetBay
Lars Frisk Metria
Lars Furberg LTU
Lars Åström Tieto Telecom & Media
Lars-Åke Bergström KnowIT
Michael Nilsson CDT
Mikael Andreasson Arctic Group
Mikael Nyström Mobilaris
Thomas B Andersson Tullverket IT
Tomas Sundström Lunet