Bild på Margareta Persdotter

Margareta Persdotter

Ordförande M&R Modern Rekrytering AB 070 622 64 07

- Vi driver ett par viktiga frågor i vårt branschråd: kompetensinventering/kartläggning, affärsutveckling/ verksamhetsutveckling, ledarskapsförsörjning, forskning och utbildning. Medarbetaren är en av organisationens viktigaste resurser, både att rekrytera, utveckla och behålla. Ambitionen är att bidra till en långsiktig kompetensförsörjning med kvalitet och hållbarhet för Luleå och norra regionen.

.....................................................................................................................

Branschrådens sammansättning och kontaktuppgifter för hösten 2014 uppdateras inom kort. 

Namn Företag/organisation
Anders Öhlund Arbetslivsresurs
Arbetmarknadsansvarig PuSS-Sektionen Luleå tekniska universitet, student
Börje Lindqvist Lärcentrum
Emelie Hjelte Exjobb Luleå
Georg Nilsson Luleå kommun, Personalkont
Helena Forsgren Cesab Rekrytering AB
Ingela Uvberg Nordell Priorum
Jakob Mårtensson Luleå tekniska universitet, student
Jenni Hägg Luleå tekniska universitet, LTU Karriär
Jenny Öhman Ericson & Hjelte
John Sandström IUC
Karin Simu Luleå tekniska universitet
Keith Sivenbring Arnqvist & Sivenbring AB
Lena Drugge Brantholmen
Lena Pekkari Miroi
Mari Viklund Adecco
Maria Svanberg Centek
Maria Bergman Luleå kommun, Utvecklingskontoret
Maria Jonsson Crearo Utveckling AB
Merja Kenttälä Rätt Rekrytering & HR
Nina Gotthold Luleå kommun, Lärcentrum
Peder Hansson AB Terminalen
Peter Larsson Luleå Näringsliv AB
Robert Bernharsson Arbetsförmedlingen
Ulrika Karlsson TRR, Trygghetsrådet
Urban Fägnell Perevo
Åsa Tjärnberg IUC Norrbotten