• Luleå Näringsliv
  • Soft Landing Luleå
  • Luleå Science Park
  • The Node Pole
  • Creative Nodes
  • Exjobb Luleå
  • LARV 2012

    Luleå tekniska universitets arbetsmarknadsvecka inbjuder ditt företag att vara med i LARV. En särskild avdelning för företag från Norrbotten-Norrbottensrummet återkommer även i år.