• Luleå Näringsliv
  • Soft Landing Luleå
  • Luleå Science Park
  • The Node Pole
  • Creative Nodes
  • Exjobb Luleå
  • Företag + Student = Framtid!

    Möjligheter * Samverkan * Utveckling * Kompetens * Karriär LTU Karriär och ExjobbLuleå pratar om hur du och ditt företag på bästa sätt kan nå den kompetens som finns vid Luleå tekniska universitet. 25 april kl 07.30-09.00 Vi bjuder på fr…