• Luleå Näringsliv
  • Luleå Science Park
  • The Node Pole
  • Creative Nodes
  • Exjobb Luleå
  • klocka
  • Näringslivets möjligheter i landsbygd

    Inbjudan till en träff med fokus på Näringslivets möjligheter i landsbygd Torsdag 28 augusti kl. 18.00, Folkets hus Gunnarsbyn Några av inspiratörerna är Susann Jonsson, Filmpool Nord, Love Rynbäck, Creactive Adventure, Anders Öqvist, L…