Business Development Day

 

Business Development Day vill fokusera på utveckling av företag och näringsliv i ett regionalt perspektiv. 

Vad behövs i våra företag för att skapa lönsam tillväxt, bättre affärsmodeller, utvidgade marknader och effektivare försäljning.  
Innovation och kreativitet förknippas ofta med vissa branscher/start-ups, men vi ser det som självklara ingredienser för att åstadkomma affärsutveckling även i befintlig verksamhet.  

Digitalisering och internationalisering ger nya möjligheter till företagsutveckling och förändrade kundrelationer.
Business Development Day är ett möte inom konceptet Dagar i Norr som har en strävan att utveckla affärstänket och nätverkandet mellan företag och verksamheter i regionen. Välkommen till Business Development Day 2017!

Läs mer