Möte Luleå Näringsliv Holding AB

För dig som medlem i Luleå Näringsliv AB
Luleås utveckling är viktig och engagerar oss på många olika sätt. En starkt bidragande part för denna utveckling är Luleå Näringsliv. Varje år bjuder Luleå Näringsliv Holding in aktieägare och medlemsföretag till informationsmöten, som vi tänker komma att bli flera per år framöver. Senaste mötet var i augusti, i slutet av januari kör vi nästa.

Syftet med mötet är att ger aktieägare och medlemsföretag möjlighet att komma med synpunkter och inspel till vilka frågor man önskar att Luleå Näringsliv ska jobba med nu och i framtiden. Den första november började Li Skarin sin anställning som Vd. Vi vill att ni ska få möjlighet att träffa henne. Dialogen kommer att vara ett viktigt underlag när Li ska formera den kommande verksamhetsplanen, så det är mycket viktigt att du kommer.

När: 24 januari
Tid: 15.00 - 17.00
Plats: Luleå Näringsliv, kyrkogatan 13
Förtäring: Vi bjuder på fika.
Anmäl ditt deltagande till: anton@yours.se
 

Varmt välkommen!
Anton Norberg, ordförande
Ulrica Åström
Josefina Nordmark
Erik Höglund
Jens Lundström