Seminarium med IVA Nord

Gruvbranschen - En grund för den ekonomiska utvecklingen?

Gruvbranschen på väg tillbaka. Gruvkonjunkturen har förbättrats avsevärt under 2016/17. LKAB och Boliden är på uppgång. Det finns planer på att återstarta gruvan i Pajala. En fortsatt uppgång ger anledning till många frågor:

• Vad blev resultatet av förra boomen?

• Hur ser framtiden ut för oljepriset?

• Bidrar "icke-förnyelsebara" råvaror verkligen till ekonomisk utveckling?

• Hur kan geologisk information nyttiggöras?

 Med anledning av Marian Radetzkis 80-årsdag har ett antal internationella forskare bjudits in till Luleå. Dessa tillsammans med några av universitets egna forskare kommer att presentera aktuella forskningsresultat (på engelska).

Samtal med Professor Marian Radetzki och korta föredrag av:
- John Tilton, Colorado School of Mines, USA

- Roberto Aguilera, Curtain University, Australia

- Magnus Ericsson, LTU

- Elisabeth Häggquist, LTU

- Linda Wårell LTU introducerar Marian och sin nya bok: A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy 

Anmälan senast 16:e oktober. Deltagandet är kostnadsfritt. 

För mer information kontakta Thomas Nilsson, e-post niltho@ltu.se