Pressmeddelande: Li Skarin utses till ny VD för Luleå Näringsliv AB