Pressmeddelande: Ny storaffär för Mobilaris

7d 774e 24-3f 8f -41ec -9862-cca 302eaa 106

Mobilaris levererar ett beslutsstödsystem som ökar säkerheten i Stockholm Vatten & Avfalls reningsverket i Henriksdal. Reningsverket är i en ombyggnadsfas och kommer bli en av världens modernaste anläggningar som genom ny teknik kommer dubbla sin kapacitet.

"Vi valde Mobilaris säkerhetssystem för att höja personlig säkerhet vid reningsverket Henriksdal. Mobilaris har bra stöd för att integrera säkerhetssystemet i vår befintliga anläggning och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete", säger Micael Bäckström, ansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

Mobilaris levererar ett system för realtidspositionering av personal, fordon och utrustning under jord och visualiserar det i ett 3D gränssnitt. Systemet ger situationsmedvetenhet och minimera tiden för evakuering vid nödsituationer och är vidare ett beslutstöd för driften i anläggningarna.

"Vi är väldigt stolta över att Stockholm Vatten valt Mobilaris system för att förbättra säkerheten. Vi levererar vårt system till gruvor och tunnlar över hela världen, och det här avtalet visar att vi har lösningar för alla typer av industriella miljöer", säger Mikael Nyström, VD för Mobilaris.

 

Om Mobilaris:Mobilaris tillhandahåller beslutsstödsystem baserade på positionering som ökar säkerheten och produktiviteten i gruvor, tunnlar och i industriella miljöer. Bolaget startade 1999 och är baserade i Luleå.

Om Stockholm Vatten och Avfall:Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfalls företag. Vår verksamhet påverkar 1,4 miljoner invånare och företag i och runt Stockholm. Vi tillhandahåller dricksvatten och behandlar avloppsvattnet i Stockholms stad och i Huddinge kommun. Vi ansvarar också för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Presskontakt:Andreas Ericson, VP Business Development, Mobilaris. 0721-508044