Är du vår nästa Vd?

Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag med uppdrag att stimulera tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt för näringslivet samt aktivt arbeta med företagsetableringar. Luleå Näringsliv verkar partipolitiskt oberoende med fokus att samordna resurserna hos det lokala näringslivet, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i Luleå. På näringslivets initiativ bildades Luleå Näringsliv 1997, där näringslivet äger 51 procent och Luleå kommun 49 procent.
 

Som VD har du i uppdrag att leda och utveckla Luleå Näringslivs verksamhet. Du är direkt underställd styrelsen. Du har personal-, budget och verksamhetsansvar. Din uppgift är att leda och tydligt profilera organisationen mot visionen i tydliga strategier och mål. Du ska med stort engagemang och affärsmässighet leda och samordna verksamheten och din personal i det dagliga operativa arbetet.

VD ansvarar för Luleå Näringslivs utveckling och aktivitetsplanering framåt, med marknadskommunikation samt för en positiv medlemsutveckling. Du ska tydligt representera varumärket Luleå Näringsliv och vara bekväm med att framträda både på scen och med media. Att verka för och utveckla samverkan inom Luleå-regionen är en viktig del i arbetet.

Rollen innebär att bygga starka och långsiktiga relationer med många olika intressenter som samarbetspartners, kunder, medlemmar och personal. Det ställer stora krav på din förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende i olika sammanhang, såväl internt som externt. Som person är du driven och van att få saker gjorda. Du är entusiasmerande med en öppen och positiv attityd med stor integritet och god självinsikt.

För att passa som VD vid Luleå Näringsliv har du stor erfarenhet av ledningsarbete och affärsmannaskap med resultatansvar. God vana att leda en platt organisation där mycket av arbetet drivs i projektform. Självklart har du ett yrkesmässigt nätverk i Luleå och är stark i att skapa nya och långsiktiga relationer. Du har varit eller är verksam inom näringslivet, såväl det privata som offentliga och har ett genuint företagar- och samhällsintresse.

Du är strategiskt kunnig och kan jobba långsiktigt, konsekvent och uthålligt. Kunskaper i företagsekonomi, juridik och förhandlingsteknik är önskvärt samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Katarina Stehn på Cesab, 070-355 36 33.