Varför projektet fler jobb till Luleå?

Bakgrund och omvärld
Det tillväxtfrämjande arbetet är högt prioriterat i Luleå. Främst gäller det att underlätta för befintliga verksamheter att växa och utvecklas. Bostadsbyggandet har varit en flaskhals som nu börjar lätta. Med denna utveckling kommer fokus tydligare att riktas även mot insatser som skapar fler arbetsplatser och fler jobb. Det handlar om proaktivt arbete för att locka myndigheter och fler företag att lokalisera hela eller delar av sin verksamhet till Luleå.