Luleå Näringslivs varumärken

 

LSP 1rad Orange Gra 

Luleå Näringsliv driver sedan 2008 Luleå Science Park, en attraktiv miljö för att etablera och driva kunskapsföretag. I Luleå Science Park verkar
ca 100 företag varav flertalet ligger långt framme i den globala teknikutvecklingen.

www.luleasciencepark.se

 

LBA_gold _black (1) 

Nu utvecklar vi Luleå Business Awards vidare och ger evenemanget en ny utformning. På efterfrågan av våra deltagare skapas ett än tydligare affärsfokus och evenemanget genomförs i två attraktiva event: Business Evening och Gala Night.

Business Evening
Ett event med fokus på nätverkande och affärer. En perfekt arena för mingel och den självklara mötesplatsen för viktiga affärskontakter. Programmet bjuder på valbara, parallella seminarier och inspirerande föreläsningar. Under kvällen delas priser ut till modiga och driftiga entreprenörer och eventet avslutas med middag och underhållning.

Gala Night
En gnistrande galakväll med mingel, utdelning av prestigefyllda priser, högklassig underhållning och galamiddag.
Ett regionalt evenemang

Luleå Business Awards vill uppmärksamma hela regionen och vi har i år utökat antalet priser. Jurygrupperna är sammansatta av regionala representanter och kandidaterna till dessa priser utgörs av entreprenörer från hela regionen.

www.luleabusinessawards.se

 

Exjobb 1rad Gra Orange _tagline

ExjobbLuleå skapar möten där företag på ett enkelt sätt kommer i kontakt med studenter och erbjuder lösningar för exjobb, sommarjobb, mentorsprogram och studentuppdrag.

www.exjobblulea.se 

 

 

Icon -creative -park (1)

Creative Park by Creative Nodes Fusion vill genom samverkan och har som ett övergripande mål att bidra till att små och medelstora företag inom KKN (kulturella och kreativa näringar) och delar av IKT-branschen (informations- och kommunikationsteknologi) i regionen ska ha vidgats sin marknad och stärkt sin konkurrenskraft inom projekttiden 2016-2018.

Projektägare är Luleå Näringsliv AB och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Luleå Kommun och Europeiska Regionala Fonden.

www.creativepark.se